O Nas


Firma AF Projects Sp z o.o. zajmuje się usługami z zakresu projektowania, wykonawstwa oraz doradztwa technologicznego w dziedzinie oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych, przeróbki osadów ściekowych oraz produkcji energii z odpadów biodegradowalnych.

Naszą pracę opieramy na doświadczeniu wykwalifikowanej kadry inżynierów i technologów, którzy posiadają niezbędne umiejętności do przeprowadzania szeregu pomiarów i czynności kontrolnych weryfikujących stan istniejącej instalacji. Posiadamy szeroką i ugruntowana wiedzę w zakresie montażu i uruchamiania nowych instalacji do oczyszczania ścieków i produkcji biogazu. Ponadto jesteśmy gotowi udzielić wszelkich porad zarówno na etapie planowania i wdrażania projektu jak i eksploatacji już istniejącej inwestycji.

Celem naszej firmy jest uzyskiwanie wymaganych efektów ekologicznych przy maksymalnej optymalizacji zarówno kosztów inwestycyjnych jak i eksploatacyjnych.

Dlaczego my?

 

Galeria